Järgmine konverents

LOGISTIKA AASTAKONVERENTS 2014: Teel tundmatusse
Kolmapäeval, 12. novembril 2014, Viimsi SPA

Kui ihkad rahu, siis valmistu sõjaks (Vegetius: De Re Militari)
Me oleme õppinud palju nii kodus kui välismaal, nii koolides kui praktikast. Ometigi leiame end täna olukorrast, kus võimalik tulevik on meie jaoks tundmatu. Seetõttu ka hirmutav. Mitte kedagi meist pole valmistatud ette firmade ja tarneahelate juhtimiseks sõjaaja tingimustes. Samas võimaldab ainult valmistumine heita valgust tundmatusele ning asendada hirmud pragmatismi, ratsionaalsuse, võitlusvaimu ja teotahtega. Me peame olema vaimselt valmis sõjaks oma kodus! Kuna orienteeruvalt 50% sõjapidamiseks vajaminevast kaasatakse tsiviilsektorist, tähendab valmistumine ettevõtete jaoks eelkõige enda rolli mõistmist riigikaitsesüsteemis ning oma äriprotsesside kohandamist ka erakorralisele- ning sõjaseisukorrale. Logistika etendab sealjuures igas sõjateatris üht peaosa. Tänavune 16. Logistika Aastakonverents aitab Eesti firmaomanikke, ettevõtjaid ja juhte teema lahtimõtestamisel, andes vastused järgnevatele küsimustele:
• Millised on sõja majanduslikud mõjud?
• Mis juhtub sõja ajal väliskaubandusega?
• Kuidas on korraldatud taristu kasutamine?
• Millised ärilised võimalused sõjas lisaks ohtudele avanevad?
• Kuidas toimib sõja ajal riigi ja ettevõtluse vaheline suhe?
• Milliste seadustest tulenevate piirangute ja kohustustega peab arvestama?
• Kellel ja millistel tingimustel on õigus ettevõtte tegevusse otseselt sekkuda (sh võõrandada põhivahendeid ja varusid)?
• Millistest vahenditest sõjapidamist rahastatakse?
• Milliste lisariskidega tuleb ettevõtteil sõja puhkemise korral arvestada ja end nende vastu iseseisvalt kaitsta?
• Milline on eraturvafirmade roll sõja ajal?

Tutvu konverentsi programmi ja esinejatega
Vaata konverentsi videotutvustust

Loe lisaks:
Riigikaitse alusdokumendid
Riigikaitseliste sundkoormiste seadus

Konverentsi kaaskorraldajaks on Äripäev. Toetab G4S.